Натисніть на Reading: Gospel of Luke (read online or in your own Bible), щоб відкрити ресурс.